Kvalitet

Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och vårt miljöledningssystem är kvalificerat enligt ISO 14001:2015.

Ugnarna kvalificeras med bestämda intervaller och fyra av dessa är kvalificerade för Norsok.