Företaget

Thermotech Värmebehandlingscenter AB startade i oktober 2008 på Kilsta industriområde i Karlskoga genom förvärv av Anders Dättermark, Dick Eriksson och Bengt Gustavsson. Våren 2019 utökades ugnsparken genom ytterligare förvärv med 20 värmebehandlingsugnar och möjligheter att rikta större gods.
Vår gedigna erfarenhet tillsammans med de modernt styrda ugnarna möjliggör hög kvalitet och korta ledtider. Den stora ugns -och maskinparken ger oss en mycket hög flexibilitet, vilket i sin tur ger oss en hög servicegrad gentemot våra kunder.